Έδρα – Κεντρικές Εγκαταστάσεις Χανίων

Χανιά Κρήτης

Κεντρικές Εγκαταστάσεις στα Χανιά της Κρήτης (Εργοστάσιο Καθιανά, Ακρωτηρίου 32.000m²)

Εργοστάσιο Παραγωγής – Εμφιάλωσης Αερίων. Διακρίνονται οι Κρυογενικές Δεξαμενές (3 Οξυγόνου, 1 Αζώτου, 1 Argon, 2 Διοξειδίου του Άνθρακα)