Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος και Βαλκανίων (Αρκαδίου 8, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη 5.000m²)