Κατάστημα Λιανικής – Χανιά

Το κατάστημα Λιανικής στην οδό Μ. Μπότσαρη στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο (PYROMEDICAL). Σκοπός του είναι η προώθηση των προϊόντων ΜΟΒΙΑΚ στα Χανιά.

Η PYROMEDICAL εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9000 και είναι επίσης πιστοποιημένη από το ΕΚΑΠΤΥ για την εμπορία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Ειδών Home Care.