Συντήρηση Μπαταριών

Οδηγίες Συντήρησης Μπαταριών Ηλεκτροκίνητων Αμαξιδίων

Οι συσσωρευτές μολύβδου στο σύνολό τους ( υγρού ηλεκτρολύτη, AGM, GEL ), είτε είναι κλειστού τύπου (συσσωρευτές κλειστού τύπου ονομάζονται οι πλήρως στεγανοποιημένες μπαταρίες, στις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο εσωτερικό τους και δε χρειάζονται ποτέ συμπλήρωμα υγρών), είτε είναι ανοιχτού τύπου, πρέπει να παραμένουν φορτισμένες καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Εάν αφήσετε το αμαξιδιο ( ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ) όπου είναι τοποθετημένος ο συσσωρευτής, σε ακινησία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ο συσσωρευτής σας θα ξεφορτίσει.
Αυτό επιτυγχάνεται με την φόρτιση των συσσωρευτών με τον συμπεριλαμβανόμενο φορτιστή.
Κάθε 7 έως 10 μέρες απλά συνδέεται το αναπηρικό αμαξίδιο στο ρεύμα για 8 έως 10 ώρες.
Η συντήρηση αυτή είναι απαραίτητη διότι διασφαλίζει την μακροβιότητα των συσσωρευτών του αμαξιδίου. Η ΜΗ τήρηση των ανωτέρω οδηγιών, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του αμαξιδίου & βλάβη των συσσωρευτών η όποια ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύηση
Μπορεί να μένει μόνιμα εφαρμοσμένο πάνω στον συσσωρευτή σας, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, διατηρώντας την μπαταρία σας για πάντα φορτισμένη ακόμα και όταν το όχημά σας ( ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ) δε χρησιμοποιείται.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ κατεβάστε εδώ.

Για απορίες τεχνικών θεμάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα. Τηλ: 28210-63222

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης MOBIAKCARE