Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Ομίλου ΜΟΒΙΑΚ


Στη ΜΟΒΙΑΚ η συμμετοχή των εργαζομένων της σε δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσφοράς της στην κοινωνία.

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης της προς το συνάνθρωπο αλλά και στήριξης των εργαζομένων και της κοινωνίας στο σύνολο της, η ΜΟΒΙΑΚ προχώρησε στην εγγραφή της στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

Η προσφορά αίματος αποτελεί ένα δώρο προς το συνάνθρωπο, ενώ αποτελεί και μια σημαντική κίνηση για τον ίδιο τον δότη, προσφέροντας, εκτός από ηθική ικανοποίηση, ποικίλα οφέλη για τον ίδιο τον οργανισμό του.

Στη ΜΟΒΙΑΚ, αντιλαμβανόμενοι πλήρως την σπουδαιότητα της πράξης αυτής, προχωρήσαμε στην εγγραφή μας ως Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών αποκτώντας πλέον αριθμό μητρώου και έχοντας την δυνατότητα διοργάνωσης αιμοδοσιών.