Φίλτρο Ανταλλακτικό για Αεραντλία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφορά αεροστρώματα 0223005, 0806591, 0808024, 0810160

Σχετικά προϊόντα