Αισθητήρας Ενηλίκων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Για το Οξύμετρο με κωδ.:0801028

• Συμπεριλαμβάνεται στη Συσκευασία