Αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων LUISA (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων LUISA (ΚΠ)