Αισθητήρας Παιδικός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Για το Οξύμετρο με κωδ.:0801028

• Δεν Συμπεριλαμβάνεται στη Συσκευασία