Μπότα Ακινητοποίησης Αστραγάλων (Πετάλι)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατάλληλο για τους Κωδικούς: 0807423 και 0807424

 

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 2

Σχετικά προϊόντα