Χειροκίνητος Μηχανισμός Ανύψωσης Ποδιών “Ratchet”

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Συμβατό με το κρεβάτι: 0808636 (Allura Mighty)

Σχετικά προϊόντα