Χειροκίνητος Μηχανισμός Ανύψωσης Ποδιών – Ratchet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Συμβατό με τα κρεβάτια: 0808389 (ECO II), 0808390 (DALI II), 0808391( ARMINIA III), 0805070 (New Dali), 0805071 (New Dali STANDARD )

Σχετικά προϊόντα