Διπλό κύκλωμα 15mm LUISA (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διπλό κύκλωμα 15mm LUISA (ΚΠ)