Επιπλέον Κάγκελο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Προσθέτει 20cm ‘Υψος στο Κάγκελο του Κρεβατιού

Σχετικά προϊόντα