Εξασκητής Εισπνοής Ενηλίκων PulmoVol 50

Κατηγορίες: , ,

Κωδικός Προϊόντος: 0806263

Κατασκευαστής: CA - MI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαβαθμίσεις: (300 – 5000cc/sec)

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 50