Εξασκητής Εισπνοής Ενηλίκων PulmoVol 50

Κωδικός Προϊόντος:
Εκκαθάριση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαβαθμίσεις: (300 – 5000cc/sec)

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 50