Εξασκητής Εισπνοής Παιδικός PulmoVol 25

Κατηγορίες: , ,

Κωδικός Προϊόντος: 0806264

Κατασκευαστής: CA - MI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαβαθμίσεις: (200 – 2500cc/sec)

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 25