Εξασκητής Εισπνοής Παιδικός PulmoVol 25

Κωδικός Προϊόντος:
Εκκαθάριση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαβαθμίσεις: (200 – 2500cc/sec)

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 25