Εξωτερική μπαταρία LUISA (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξωτερική μπαταρία LUISA (ΚΠ)