Φορτιστής εξωτερικής μπαταρίας LUISA (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φορτιστής εξωτερικής μπαταρίας LUISA (ΚΠ)