Καλώδιο σύνδεσης οξύμετρου LUISA (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καλώδιο σύνδεσης οξύμετρου LUISA (ΚΠ)