Κάρεκλάκι Μπάνιου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ρυθμιζόμενο Καθ’ ύψος

 

50cm 30cm 34-44cm 100kg

 

 

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 2

Σχετικά προϊόντα