Κάρτα SD WM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Κατάλληλη για Balance / Soft / Prisma Vent