Καθετήρας αναρρόφησης με διακλαδωτή Νο 16

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 60