ΚΙΤ Αντικατάστασης Φίλτρου Εξόδου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΤ Αντικατάστασης Φίλτρου Εξόδου (Περιλαμβάνει Σωληνάριο, Κλειδί & Φίλτρο Εξόδου)