Κύκλωμα Σωλήνα FLOVAC για Αναρρόφηση ASKIR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Πολλαπλών Χρήσεων

• Περιέχει Σύνδεσμο Σωλήνα

Σχετικά προϊόντα