Κύκλωμα Σωλήνα FLOVAC για Αναρρόφηση HOSPIVAC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Πολλαπλών Χρήσεων

• Περιέχει Σύνδεσμο Σωλήνα