Μονό κύκλωμα 22mm LUISA (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονό κύκλωμα 22mm LUISA (ΚΠ)