Ουροσυλλέκτης Κλίνης Απλός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαθέτει Ανεπίστροφη Βαλβίδα

• Χωρητικότητα 2lt

• Ατομικά Συσκευασμένο, Μη Αποστειρωμένο

 

 

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 250

Σχετικά προϊόντα