Ουροσυλλέκτης Κλίνης με Τ – Valve

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Mε Bαλβίδα Aποστράγγισης
  • Χωρητικότητα 2lt
  • Ατομικά Συσκευασμένο, Μη Aποστειρωμένο
  • Εσωτερική διάμετρος σωλήνα: 5mm

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 250

Σχετικά προϊόντα