Ουροσυλλέκτης Κλίνης με Τ – Valve

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Mε Bαλβίδα Aποστράγγισης

• Χωρητικότητα 2lt

• Ατομικά Συσκευασμένο, Μη Aποστειρωμένο

 

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 250

Σχετικά προϊόντα