Περιχειρίδα Πιεσόμετρου MyPressure CA – MI

Κατηγορίες: , ,

Κωδικός Προϊόντος: 0806682

Κατασκευαστής: CA - MI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Εύρος Μήκους Περιφέρειας: 22 – 32cm