Σάκοι Σκοραμίδας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Μίας Xρήσης
• Απορροφητική Iκανότητα 500ml Yγρών

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 20

Σχετικά προϊόντα