Σανίδα Μπανιέρας Σταθερή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Βάρος 1,44kg

 

40cm 21cm 74cm 75Kg

 

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 2

Σχετικά προϊόντα