Σύνδεσμος Οξυγόνου prismaVENT / LUISA (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κατάλληλο για Prisma VENT / LUISA