Συνδετικό Δύο Επιθεμάτων (4 εισόδων)

Κατηγορίες: , ,

Κωδικός Προϊόντος: 0806221

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    Χρησιμοποιείται για τη Σύνδεση δύο Επιθεμάτων στην ίδια Αντλία εφόσον αυτό Κρίνεται Απαραίτητο από το Θεράποντα Ιατρό.

    Σχετικά προϊόντα