Συνδετικό Δύο Επιθεμάτων (4 εισόδων)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρησιμοποιείται για τη Σύνδεση δύο Επιθεμάτων στην ίδια Αντλία εφόσον αυτό Κρίνεται Απαραίτητο από το Θεράποντα Ιατρό.

Σχετικά προϊόντα