Τροφοδοτικό LUISA (Χωρίς καλώδιο ρεύματος) (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοτικό LUISA (Χωρίς καλώδιο ρεύματος) (ΚΠ)