Τροφοδοτικό Ρεύματος Prisma Smart

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Έξοδος: 24V/2,5A