Τροφοδοτικό Ρεύματος Prisma

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Έξοδος: 37V/2,5A