Σκαμπό Μπάνιου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ρυθμιζόμενο Καθ’ ύψος

 

Φ32cm3 5 -53cm100kg

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 6