Φίλτρο BiLevel YUWELL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κοινό για όλες τις Συσκευές / Kωδ.: 0803323, 0803316 & 0803324

• Συσκευασία 12 τεμ.

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ/τεμάχια κιβωτίου

MOBIAKCARE

Τεμάχια ανά κιβώτιο: 12