Διπλό κύκλωμα 22mm Luisa (ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διπλό κύκλωμα 22mm Luisa (ΚΠ)