Κύκλωμα PrismaVent

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κατάλληλο για Prisma VENT